UNIVERSITY OF TUZLA

Faculty of Economics

Internacionalna konferencija na temu: "Kako upravljati u vrijeme krize."Izbornik

Organizacioni odbor

Međunarodni naučni simpozij


Međunarodni naučni  simpozij na temu:  Kako upravljati u vrijeme krize, (How to Manage in Times of Crisis) organizira Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, a partner mu je Univerzitet u Tuzli i Vlada Tuzlanskog kantona.
Cilj naučnog simpozija je unapređenje načina komunikacije između donosioca odluka (vlada, ministarstva i državne agencije), istraživača (univerziteti, istraživači, razvojni centri), te menadžera i vlasnika kompanija pogođenih ekonomskom krizom.

 

Mjesto održavanja:   Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br.8. Tuzla

Dobrodošlica u večernjim satima

3. decembar 2009

Plenarna sesija, Breakout sesija

4. decembar 2009

Breakout sesija

5. decembar 2009

Odlazak

5. decembar 2009